Dyreliv i Skogbrynet

Skogbrynet 19 grenser til friområdet Furuberget med rikt dyre og fugleliv.
Så vel sommer som vinter har vi ofte besøk av dyrene tett innpå eiendommen.