Rehabilitering

Boligen er uendret siden byggeåret i 1992. Boligen er fremdeles svært funksjonell, men enkelte deler har behov for rehabilitering. Dette gjelder spesielt bad i 1. etasje og utleiedel.

Eier har ønsket å rehabilitere badet i 1. etasje (hoveddel) i 2021. Det er utarbeidet tegninger til rehabilitering av badet. Tegningene er oversendt Hamar Flis og Bad AS, som har vært på befaring i boligen. På stedet er det gjort et anslag på ca. kr. 300 000 for foreslåtte tiltak. Tiltakene vil gi badet tilstandsgrad 0.

Eier har blitt anbefalt å ikke gjennomføre dette før et salg, da ny eier kan ha andre ønsker for badet.